vienutė

vienutė
cell

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • vienutė — vienùtė dkt. Užsisakýti vienùtę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • vienutė — vienùtė sf. (2) Š, DŽ, NdŽ 1. kalėjimo, vienuolyno ar ligoninės kambarėlis vienam būti: Tėvelį išvežė ir pasodino Peterburgo Kryžių kalėjime į vienutę LKXX341. Sierakauskas jau gulėjo karo ligoninės vienutėje, apžiūrėtas gydytojų, stropiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vienutėlis — vienutė̃lis, vienutė̃lė bdv. Po tėvų̃ mirtiẽs ji̇̀s li̇̀ko vienutė̃lis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • vienutėlė — vienutė̃lis, vienutė̃lė bdv. Po tėvų̃ mirtiẽs ji̇̀s li̇̀ko vienutė̃lis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vienas — 3 vienas, à adj. (3) 1. R16, MŽ20, D.Pošk, NdŽ vienintelis, išsiskiriantis iš kitų: Nėr išsipirkimo nuo mirtelės – vienà teisybė pasauly: laikas atėjo, i miršti Mžš. Visgi ta vienà motina, daugiau nebus, reikia prižiūrėt Trgn. Gal i pats buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • celė — cèlė sf. (2) TrpŽ patalpa vienam, vienutė: Du vienuoliai nuvedė mus į mums skirtą celę rš. Aš rašau kaip celėj vienas A1885,50 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • karceris — sm. (1) TrpŽ 1. kai kuriose šalyse – patalpa nusikaltusiam asmeniui laikinai uždaryti. 2. kalėjimo vienutė …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • samdyti — samdyti, sam̃do, sam̃dė tr. 1. VlnE32, BPI228, BtMt20,1, H, N, K, Dbg, Kli, End, Yl, Krp, Skd, Vž, Žg imti į darbą; daryti samdos sutartį: Kitas gaspadorius, kur daugiau žemės, sam̃dė dvi mergi, kitas vieną Vvr. Kokia jau buvo šeima didesnė, ten… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sugerti — sugerti, sùgeria, sugėrė 1. intr. atsigerti, išgerti: Šilto vandenio sugert davė Prng. 2. tr. visa, iki galo išgerti: Jei suvalgysit visus valgius ir sugersite visus gėrimus, tai tuomet duosiu dukterį MPs. Sugėrė bačką su visais šulais KlvD143.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • valgymas — sm. (1) K, Š, DŽ, (3a) GrvT 131, Pls, Mžš, Kp 1. H173, SD396, R, MŽ, P, N, I, BzF194, M, L, Rtr, KŽ, DrskŽ, Imb, PnmR → valgyti 1: Rašytojas ruginės duonos kepimą, jos valgymą vaizduoja kaip gražų ritualą, taurų simbolį sp. Valgymo laikas, metas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”